ODH585331 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00096057

Zaaknummer

01053821

Datum verzonden

21-03-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland

Datum laatste update

23-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01053821-ODH585331.pdf