ODH594738 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00097462

Zaaknummer

01025504

Datum verzonden

05-04-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Palenstein te Zoetermeer

Bijlage

Besluit op aanvraag 01025504-ODH594738.pdf