ODH596586 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00097727

Zaaknummer

01060877

Datum verzonden

13-04-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Tussen Katwijkseweg en Dr. Mansveltkade te Wassenaar

Datum laatste update

15-04-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01060877-ODH596586.pdf