ODH613512 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00100573

Zaaknummer

01024862

Datum verzonden

11-04-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Rijnhaven te Rotterdam

Datum laatste update

13-04-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01024862-ODH613512.pdf