ODH618208 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00101340

Zaaknummer

01010206

Datum verzonden

06-06-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Middenweg 3 te Noordeloos

Datum laatste update

08-06-2023

Bijlage

Ontwerpbesluit 01010206-ODH618208.pdf