ODH62053 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00011581

Zaaknummer

00615778

Datum verzonden

12-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kades tussen Dokweg 17 en Laan van der VN 40 te Dordrecht

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00615778-00011581.docx.pdf