ODH621249 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00101797

Zaaknummer

00618806

Datum verzonden

24-04-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Laan van Oud Raadwijk 6 - 8 te Zoeterwoude

Datum laatste update

26-04-2023

Bijlage

Ontwerpbesluit 00618806-ODH621249.pdf