ODH632949 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00103777

Zaaknummer

01064598

Datum verzonden

04-04-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Parkweg 127 A te Voorburg

Datum laatste update

06-04-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01064598-ODH632949.pdf