ODH65263 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00012068

Zaaknummer

00618360

Datum verzonden

27-08-2021

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Prinses Beatrixlaan en Schenkkade te Den Haag

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00618360-00012068.docx.pdf