ODH653246 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00106914

Zaaknummer

01043160

Datum verzonden

13-06-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Overslingeland 19a te Noordeloos

Datum laatste update

15-06-2023

Bijlage

Ontwerpbesluit 01043160-ODH653246.pdf