ODH65840 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00012195

Zaaknummer

00616503

Datum verzonden

13-09-2021

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Zuiderschans en Westerschans te Leiderdorp

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00616503-00012195.docx.pdf