ODH667804 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00109180

Zaaknummer

01064653

Datum verzonden

09-06-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Maasvlakteboulevard te Rotterdam

Datum laatste update

11-06-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag Wnb 01064653-ODH667804.pdf