ODH6754 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00003603

Zaaknummer

00597146

Datum verzonden

30-06-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Ostadelaan en Van Dijcklaan te Rijswijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00597146-00003603.docx_AVG.pdf