ODH687900 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00112206

Zaaknummer

01053911

Datum verzonden

24-05-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hammarskjöldlaan 1-205 en 471-733 te Rijswijk

Datum laatste update

26-05-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01053911-ODH687900.pdf