ODH71418 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00013218

Zaaknummer

00601620

Datum verzonden

17-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Sint Janshaven 12-410 en 412- 518 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00601620-00013218.docx_AVG.pdf