ODH719233 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00116680

Zaaknummer

01072034

Datum verzonden

31-01-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Spoorweg te Hardinxveld-Giessendam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01072034-ODH719233.pdf