ODH732109 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00118763

Zaaknummer

01050081

Datum verzonden

11-07-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Folkert Elsingastraat 11-13 te Rotterdam

Datum laatste update

13-07-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01050081-ODH732109.pdf