ODH741679 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00120233

Zaaknummer

00613425

Datum verzonden

26-01-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Agrarische percelen ten noorden van Hardinxveld Giessendam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00613425-ODH741679.pdf