ODH741985 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00120245

Zaaknummer

01060189

Datum verzonden

23-08-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lekkenborch te Gouda

Datum laatste update

25-08-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01060189-ODH741985.pdf