ODH780437 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00126394

Zaaknummer

01029058

Datum verzonden

08-08-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Hoogtweg 6 te Ottoland

Datum laatste update

10-08-2023

Bijlage

Besluit 01029058-ODH780437.pdf