ODH74389 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00013650

Zaaknummer

00599511

Datum verzonden

15-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Limburg Stirumstraat e.o. te Wassenaar

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00599511-00013650.docx_AVG.pdf