ODH800596 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00130044

Zaaknummer

01070066

Datum verzonden

27-10-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Moezelweg te Rotterdam

Datum laatste update

29-10-2023

Bijlage

Besluit 01070066-ODH800596.pdf