ODH753506 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00122094

Zaaknummer

01070066

Datum verzonden

31-08-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Moezelweg te Rotterdam

Datum laatste update

02-09-2023

Bijlage

Ontwerpbesluit 01070066-ODH753506.pdf