ODH761949 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00123291

Zaaknummer

01053440

Datum verzonden

22-08-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

24-08-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01053440-ODH761949.pdf