ODH766788 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00123897

Zaaknummer

01059785

Datum verzonden

11-08-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

13-08-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01059785-ODH766788.pdf