ODH772895 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00124892

Zaaknummer

01074944

Datum verzonden

01-11-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland buiten de natuurgebieden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01074944-ODH772895.pdf