ODH780066 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00126326

Zaaknummer

01042838

Datum verzonden

11-09-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Amphoraweg 20 te Leiden

Datum laatste update

13-09-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01042838-ODH780066.pdf