ODH782179 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00126759

Zaaknummer

01065140

Datum verzonden

23-08-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Charlie Parkerrode e.o. te Zoetermeer

Datum laatste update

25-08-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01065140-ODH782179.pdf