ODH784979 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00127320

Zaaknummer

01065194

Datum verzonden

25-09-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kievit, Leeuwerik, Fuut, Grutto en Reiger te Kwintsheul

Datum laatste update

27-09-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01065194-ODH784979.pdf