ODH785040 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00127342

Zaaknummer

01064922

Datum verzonden

09-10-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Oostweg 2 te Zoetermeer

Datum laatste update

11-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01064922-ODH785040.pdf