ODH78927 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00014557

Zaaknummer

00602823

Datum verzonden

27-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Speykstraat 1 t/m 11, 2 t/m 14 en Karel Doormanlaan 58 t/m 68 te Bleiswijk

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00602823-00014557.docx.pdf