ODH790573 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00128233

Zaaknummer

01065322

Datum verzonden

25-09-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Maerlantlaan eo te Den Haag

Datum laatste update

27-09-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01065322-ODH790573.pdf