ODH791806 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00128465

Zaaknummer

01065823

Datum verzonden

11-09-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hollands Tuin 77 te Rotterdam

Datum laatste update

13-09-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01065823-ODH791806.pdf