ODH797688 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00129486

Zaaknummer

01066654

Datum verzonden

28-09-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

30-09-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01066654-ODH797688.pdf