ODH801211 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00130171

Zaaknummer

01079679

Datum verzonden

19-10-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Winning 4 (Wassenaarseslag) te Wassenaar

Bijlage

Besluit op aanvraag 01079679-ODH801211.pdf