ODH80188 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00014775

Zaaknummer

00610390

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland buiten de natuurgebieden

Datum laatste update

24-04-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00610390-00014775.docx.pdf