ODH803395 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00130585

Zaaknummer

01079680

Datum verzonden

19-10-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te Wassenaar en te Katwijk

Bijlage

Besluit op aanvraag 01079680-ODH803395.pdf