ODH811710 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00131791

Zaaknummer

01077355

Datum verzonden

11-12-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen

Datum laatste update

13-12-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01077355-ODH811710.pdf