ODH81232 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00014930

Zaaknummer

00609506

Datum verzonden

05-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Havenkade Wassenaar

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609506-00014930.docx.pdf