ODH813411 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00132142

Zaaknummer

01069796

Datum verzonden

09-10-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Einsteinweg te Leiden

Datum laatste update

11-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01069796-ODH813411.pdf