ODH819584 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00133079

Zaaknummer

01081559

Datum verzonden

03-01-2024

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Stougjesdijk 83a te Westmaas

Datum laatste update

05-01-2024

Bijlage

Ontwerpbesluit Wnb 01081559-ODH819584.pdf