ODH823023 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00133725

Zaaknummer

01072687

Datum verzonden

15-12-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Holwardastraat te Dordrecht

Datum laatste update

23-01-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01072687-ODH823023.pdf