ODH830379 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00135017

Zaaknummer

01053915

Datum verzonden

18-03-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

20-03-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01053915-ODH830379.pdf