ODH834300 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00135522

Zaaknummer

01068501

Datum verzonden

21-03-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

projectgebied Verzetshelden 2, Hoogvliet te Rotterdam

Datum laatste update

23-03-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01068501-ODH834300.pdf