ODH841145 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

00136684

Zaaknummer

01070134

Datum verzonden

16-10-2023

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer

Datum laatste update

18-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01070134-ODH841145.pdf