ODH84145 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00015295

Zaaknummer

00602087

Datum verzonden

17-11-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Rooseveltstraat 65-67 te Leiden

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00602087-00015295.docx.pdf