ODH844708 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00137410

Zaaknummer

01065902

Datum verzonden

05-03-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Tesselschadelaan, Roemer Visscherstraat, Van Baerlestraat, Hoogvliegstraat, Rotgansstraat, Melis Stokelaan, Jan Luykenlaan en Moerweg te Den Haag

Datum laatste update

07-03-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01065902-ODH844708.pdf