ODH844747 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00137422

Zaaknummer

01081831

Datum verzonden

22-12-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Noorderstrand te Den Haag

Datum laatste update

24-12-2023

Bijlage

Ontwerpbesluit 01081831-ODH844747.pdf