ODH85808 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00015511

Zaaknummer

00585243

Datum verzonden

20-01-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Dumasstraat te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00585243-00015511.docx.pdf