ODH859719 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00140329

Zaaknummer

01076625

Datum verzonden

09-01-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Heijermanshove, van Lennephove, Multatulihove, Theo Thijssenhove, Timmermanshove en de Verweijhove te Zoetermeer

Datum laatste update

11-01-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01076625-ODH859719.pdf