ODH871856 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00142587

Zaaknummer

01074032

Datum verzonden

24-11-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Bellevoysstraat te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01074032-ODH871856.pdf